2021 > Peripheries (2)

You're ok
You're ok
oil on linen
64" x 54"
2021